Volg ons op
Kliek Hier om na Radio te luister:
 
   
Lys van liedtjies wat onlangs klaar gespeel het:
besig om te laai ...
 
 
TEL, SMS & WHATSAPP +27-72-72-99-518
SKYPE: "RADIOHARTKLOP"
Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime
 
 

 
 
Gebruik van hierdie webtuiste is erkenning dat jy die terme aanvaar | Kontak Radio Hartlop Tel: +27727299518
Kopiereg voorbehou © 2012 "Radio Hartklop", Suid Afrika. Alle handelsmerke en logo's is die eiendom van hulle afsonderlike eienaars en mag onder geen omstandighede herskep word sonder die uitsluitlike toestemming van die handelmerk eienaars nie.

 
     
 

Radio Hartklop
http://www.radiohartklop.co.za
Internet Gospel Music and Talk radio station playing exclusively Afrikaans Gospel Music and Christian talk radio
Internet Gospel Musiek gesels radio stasie speel uitsluitlik Afrikaanse Gosel Musiek en opbouende gesels programme.

Our Sponsors
ons Borge

Wed by Theo | Marriage Officer PE
http://www.wedbyTheo.co.za/
http://www.marriageofficerTHEO.co.za/
http://www.marriageofficerPE.co.za/
"Wed by Theo" is managed by registered Marriage Officer, Theo Swart who officiate "Marriage Ceremonies" services including all legal formalities and registration of marriage with the Department of Home Affairs ranging from a private wedding at home to large wedding at a venue, church or chapel.

"Wed by Theo" word bestuur deur geregistreerde huweliksbevestiger, Theo Swart wat "Huwelikseremonies" -dienste aanbied, insluitende alle wettige formaliteite en registrasie van die huwelik met die Departement van Binnelandse Sake, insluitende 'n privaat troue by die huis tot 'n groot troue in 'n lokaal, kerk of kapel.


Holyland Tours
http://www.holylandtours.co.za/
Holyland Tours specialize in arranging pilgrimage group tours to the Bible countries: Israel, Jordan (Lost City of Petra), Egypt (Cairo), Turkey and Italy (Rome).
Holyland Tours spesialiseer daarin om Pelgrimstoere / groeptoere te reël na die Bybel lande: Israel, Jordanië (Verlore Stad van Petra), Egipte (Kaïro), Turkye en Italië (Rome)


Travellux SA
http://www.travellux.co.za
Group travel agents in South Africa


Sharp Focus Photography & Video
http://www.sharpfocus.co.za/
http://www.sharpfocusphotography.co.za/
“Sharp Focus Photography & Video” specialize in Lifestyle and Wedding Photography & Wedding Videos in Port Elizabeth and the Eastern Cape.
Theo & Kathy Swart